Garantie en retourneren

GARANTIE

In het kort

Als je een artikel via Dyroxx BV koopt, mag je ervan uitgaan dat het in goede staat is en blijft werken zoals verwacht bij normaal gebruik. Het kan echter altijd gebeuren dat je onverhoopt niet tevreden bent en je artikel retour wilt sturen of moet aanmelden ter reparatie. Hier zijn bepaalde regels aan verbonden. Om niet voor verrassingen te komen staan, raden wij je aan deze informatiepagina door te lezen.

Fabrieksgarantie

De fabrikant van je bestelde artikel kan fabrieksgarantie geven. Dit wil zeggen dat de fabrikant tijdens die garantieduur je artikel repareert of vervangt als die defect raakt, tenzij het defect is ontstaan door jouw toedoen. Wij helpen je hier graag mee: start je reparatieaanvraag door een mail te sturen via het contactformulier.

De fabrieksgarantie verschilt per fabrikant. Op sommige artikelen zit minder of geen fabrieksgarantie. Denk dan aan onder andere “verbruiksartikelen” zoals shampoo.

Wettelijke garantie

Als er geen fabrieksgarantie geldt dan bestaat daarnaast nog de wettelijke garantie. Deze garantie houdt in dat je gekochte artikel moet voldoen aan wat beloofd is en wat je redelijkerwijs mocht verwachten. Als er wat kapot gaat binnen enkele weken, mag hierover contact opnemen met ons. Wacht hier niet te lang mee nadat je dit gebrek hebt ontdekt. U dient ons daarvan binnen redelijke termijn op de hoogte te brengen. Hierbij is binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek in ieder geval redelijk.

Mocht er gedurende de garantieperiode een defect ontstaan buiten jouw schuld om, dan kun je recht hebben op een reparatievergoeding of vervanging van het artikel. Hieronder staat wat je dan kan doen.

Na uw mededeling onderzoeken wij of we het gebrek eenvoudig kunnen herstellen of dat we het product en/of de defecte onderdelen kunnen vervangen. Mocht dit in zijn geheel, of op de korte termijn, niet mogelijk zijn dan bieden wij u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. U krijgt dan (een gedeelte van) de aankoopprijs van ons terug.

Garantiebewijs

Het garantiebewijs van je artikel is vaak de desbetreffende factuur of het aankoopbewijs. Deze vind je bij de bevestigingsmail van je de bestelling of in je account.

 

RETOUNEREN

Wilt u een artikel retourneren voor garantie of om een andere reden? Dan vragen wij u het volgende stappenplan te volgen. Zo kunnen wij uw garantie en/of retouraanvraag zo soepel mogelijk afhandelen:
1. Stuur een mail naar de klanten service onder vermelding van het factuurnummer en het                                   artikelnummer waar het over gaat
2. Beschrijf kort de reden van uw aanvraag voor retournering
3. Na goedkeuring ontvangt u van ons per mail een retournummer en de instructie waarin de wijze van          retournering staat beschreven
4. De retourzending moet aan de volgende eisen voldoen:
- het retournummer moet uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling worden aangevraagd
- De retourartikelen dienen goed verpakt ongebruikt, onbeschadigd, onbeschreven in originele                         verpakking te worden geretourneerd op de door ons aangegeven wijze
- De bestelling dient binnen 10 werkdagen na het toekennen van het retour nummer te worden                       geretourneerd
- Het retour-nummer dient duidelijk zichtbaar te worden aangebracht
- het risico voor retour zendingen ligt bij de klant indien de klant zelf dit vervoer regelt
- zendingen zonder retour nummer worden geweigerd
5. Na behandeling van uw retourzending zullen we binnen een redelijk termijn de financiële afwikkeling         regelen en u een (gedeelte van) de aankoopprijs crediteren en terug betalen.